Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2020

jaszczesciara
9797 dc00
Reposted fromblackismycolour blackismycolour

February 17 2020

jaszczesciara
Nasze życie zaczyna się kończyć w dniu,
w którym zaczynamy przemilczać ważne tematy.
— Martin Luther King
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
jaszczesciara
Czy można opowiedzieć ból głowy albo lęk, który zakleszcza serce tuż przed zaśnięciem, albo uczucie nieskończonej samotności, gdy patrzy się na księżyc?
— Olga Tokarczuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 16 2020

jaszczesciara
Jesteś zmęczona, bo ciągle chcesz od siebie więcej. Uwierz, że gdybyś wymagała od innych, tyle ile od siebie, to nikt temu by nie podołał.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
jaszczesciara
Pamiętaj, że dawanie całej siebie, nie uczyni Cię istotniejszą.
— znalezione.
jaszczesciara
6577 e956 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viaheavencanwait heavencanwait
jaszczesciara
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viahoneybunny honeybunny

February 15 2020

jaszczesciara
4213 bd82 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahoneybunny honeybunny
jaszczesciara
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing viahoneybunny honeybunny
jaszczesciara
Jestem jedną z tych osób, które mają radosne usposobienie, lecz smutną duszę.
Reposted fromnikami nikami viahoneybunny honeybunny

February 08 2020

jaszczesciara
4246 d2e7 500
Reposted fromhrafn hrafn viahoneybunny honeybunny
jaszczesciara
0929 1763 500
Reposted fromnutt nutt viahoneybunny honeybunny
jaszczesciara
jaszczesciara
Nie oddawaj serca komuś, kto nie sprawia, że chcesz dawać więcej, robić więcej i być kimś więcej.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

February 04 2020

jaszczesciara
2779 1cbb

February 02 2020

jaszczesciara
Lecz jeśli od czasu do czasu nie opuścisz gardy, będziesz miał ręce zbyt zmęczone na to, żeby uderzyć.
— Jo Nesbø
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

January 19 2020

jaszczesciara
Jak mam się bać o jutro to pierdolę takie dzisiaj.
jaszczesciara
jaszczesciara
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl