Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

jaszczesciara
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaresort resort
jaszczesciara
Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami.
— Paulo Coelho
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
jaszczesciara
To zabawne, co się dzieje, gdy czujesz, że nie masz już nic do stracenia. Wszystko, co mówisz, jest prawdą. Nie zastanawiasz się, nie owijasz w bawełnę. Gówno cię obchodzi, co ktoś myśli.
— Vi Keeland - Szansa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
jaszczesciara
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait

September 13 2019

jaszczesciara
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianezavisan nezavisan
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit vianezavisan nezavisan
jaszczesciara
Gdzie byś się podział, gdybyś rzucił to wszystko w diabły? Kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, dokąd uciekasz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
jaszczesciara
- Nie mam pojęcia, co robię. - Ja też nie - odpowiada. - Nikt nie wie. Wszyscy po prostu żyjemy jak możemy. Usiłujemy znaleźć sens w rzeczach, które prawdopodobnie nigdy go nie miały.
— Minka Kent
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 11 2019

jaszczesciara
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
jaszczesciara

Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże.

Robert Więckiewicz

— za: https://tiny.pl/t18dx
Reposted fromzielono zielono vialiteratka literatka
jaszczesciara

Brakuje mi kogoś, kto chciałby mi pomóc. Nie pytał o nic, tylko wysłuchał i nie miał pretensji, że czegoś nie zrobiłem. Nie ma tego kogoś, kto kazałby mi się uśmiechnąć. Kogoś, kto przejrzałby mnie na wylot jak promienie Rentgena i powiedział: „Już chyba wiem, gdzie tkwi twój problem.”

Karol Neubauer

— za: https://tiny.pl/t18cv
Reposted fromzielono zielono vialiteratka literatka

September 08 2019

jaszczesciara
Nie po to mam serce, żeby mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacontigo contigo
jaszczesciara

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacontigo contigo
jaszczesciara
0792 40e4 500
Reposted fromcontigo contigo
jaszczesciara
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromchangecolour changecolour viacontigo contigo
jaszczesciara
1022 1f18 500
Reposted frompiehus piehus viacontigo contigo
jaszczesciara
Piekło to inni ludzie.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 03 2019

jaszczesciara
9561 6c12 500
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove viahoneybunny honeybunny
jaszczesciara
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo viahoneybunny honeybunny

August 30 2019

jaszczesciara
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahoneybunny honeybunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl